Національний автомобільний перевізник 

Правові аспекти міжнародних автомобільних перевезень

Для досягнення балансу інтересів перевізника, вантажовідправника та вантажоодержувача, а також отримання всіма сторонами договірних відносин максимального економічного ефекту від здійснення економічної операції перевезення всі учасники міжнародного перевезення повинні у своїй діяльності керуватися законодавством та укладеними між сторонами договорами. Неухильне їх дотримання  виступає своєрідною гарантією своєчасної доставки вантажів  та оплати наданих послуг з іншої. 

Законодавство про автомобільні перевезення включає як міжнародний блок, так і національний. В контексті саме міжнародних перевезень важливо знати та дотримуватися міжнародних конвенцій у вказаній сфері, оскільки вони встановлюють уніфіковані та єдині правила для всіх сторін правовідносин  перевезення, зберігають свою чинність на всіх етапах перевезення незалежно від того, в якій країні знаходиться автомобіль та вантаж в конкретний момент. 

Основними міжнародними договорами у сфері автомобільних перевезень, які є чинними для України, є Конвенція про договір міжнародного автомобільного  перевезення вантажів, Митна Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, Конвенція про процедуру спільного транзиту, Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, Європейська Угода  про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)  тощо. 

Національне законодавство України включає положення Конституції України, згідно яких виключно законами визначаються засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку, положення Цивільного та Господарського кодексів України, законів та підзаконних актів. 

Господарський кодекс України містить окрему главу, присвячену питанню перевезень,  закріплює основну термінологію та ключові елементи взаємовідносин сторін договору перевезення.  Окремі статті кодексу присвячені договору перевезення вантажу, прийманню вантажу до перевезення, зміні умов перевезення, одержанню вантажу в місці призначення, платі за перевезення та відповідальності перевізника. Також у кодексі закладено основу регулювання транспортного експедирування.

Україна має розгалужене законодавство у сфері правового регулювання транспортної діяльності, яке включає безпосередньо Закон України «Про транспорт», галузеві закони відповідно до видів транспорту  – для нас важливий Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон «Про транспортно-експедиторську діяльність», Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Закон України «Про транзит вантажів»  тощо. 

Важливим є те, що в Україні діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським, автомобільним, залізничним  та повітряним транспортом,  міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом підлягають ліцензуванню. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001.  Дотримання ліцензійних умов перевізником гарантує вантажовідправнику та вантажоодержувачу отримання якісних послуг з перевезення вантажу. 

Відповідно до вищевказаного законодавства транспортно-логістична компанія може встановлювати своїми локальними актами власні правила, порядки, інструкції, які регулюють питання перевезення нею вантажів. Крім того обов’язково між сторонами укладається письмовий договір перевезення, який регламентує умови співпраці сторін. Можуть укладатися як разові, так і довготривалі договори. Договір перевезення регламентує вимоги до вантажу, його пакування, час і місце завантаження, місце  та строк доставки, умови оплати та інші  умови, які сторони вважають за необхідне узгодити. У випадку укладання довгострокового договору в ньому може зазначатися про необхідність надання заявки на кожне окреме перевезення із зазначенням відповідної інформації про вантаж. 

Дотримання вимог законодавства та умови договору у діяльності перевізника є запорукою того, що Ваш вантаж своєчасно і  неушкодженим доїде до пункту призначення та буде отриманий вантажоодержувачем. Акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» у своїй діяльності неухильно дотримується вимог законодавства,  протягом 65 років здійснює перевезення вантажним автомобільним транспортом і готове надати Вам якісні послуги міжнародного перевезення вантажів, в тому числі небезпечних вантажів.

Начальник юридичного відділу Алексєєва Ольга

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!