Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про підсумки голосування та прийняті рішення на Загальних зборах акціонерів 2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування та прийняті рішення нарічних Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 29 березня 2013 року (Протокол № 1 від 29.03.2013 року)

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 29 березня 2013 року з 09.00 години до 10.40 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 29 березня 2013 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.
Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основних напрямків діяльності на 2013 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2012 року.
Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 29 березня 2013 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
1- По першому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на  Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає
Рішення прийнято.
За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
Обрати:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І..
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П..
2- По другому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:
акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера Туровського П.Б., Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера Овдій Н.В., Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера Овдій П.В., Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
 
3- По третьому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” – 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
Виступи доповідачів по питаннях порядку денного – до 20 хвилин.
Обговорення провести після виступу доповідачів по кожному питанню порядку денного.
Відповіді на запитання провести після обговорення.
Процедуру голосування провести по питаннях порядку денного після обговорення кожного з питань.
Всі запитання до доповідачів подавати через головуючого тільки у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням свого прізвища.
Загальні збори провести за півтори години без перерви.
 
4- По четвертому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 99,856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік (Додаток №1).
 
5- По п’ятому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік (Додаток № 2).
 
6- По шостому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (Додаток №3).
 
7- По сьомому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік (Додатки: №4/3; №4/4; №4/5).
 
8- По восьмому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43240 голосів акціонерів, що складає 99,86 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – 1 (один) бюлетень з 62 голосами, що складає 0,14 % голосі авкціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2012р(Додаток №6).
Голова річних Загальних зборів    акціонерів                     Мітченко М.І.          
Секретар річних Загальних зборів акціонерів                    Василенко Т.П.
Генеральний директор ПАТ «КВК «Рапід»                          Гриненко В.І.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!