Національний автомобільний перевізник 

Зміна адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку з емітентом

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

08.04.2024
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
189/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі – Положення).

виконувач обов’язків
генерального директора
Гриненко О.В.
(посада) (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування: Акціонерне товариство”Київська виробнича компанія “Рапід”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 02099, м.Київ обл., Київ, вул Зрошувальна,7
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475156
  5. Міжміський код та номер телефону: 044-566-20-97
  6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: at.rapid@rapid.com.ua
  7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
  8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента rapid.com.ua 08.04.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну адреси вебсайту емітента та/або електронної пошти, яка є офіційним каналом зв`язку з емітентом

Стара URL-адреса вебсайту:
https://rapid.com.ua/

Дата зміни адреси вебсайту:
08.04.2024

Нова URL-адреса вебсайту:
https://rapid.com.ua/

Стара адреса електронної пошти:
mitchenko@rapid.com.ua

Дата зміни адреси електронної пошти:
08.04.2024

Нова адреса електронної пошти:
at.rapid@rapid.com.ua

Завантажити всі файли
05475156_report_189_01.pdf
05475156_report_189_01.pdf.p7s
05475156_report_189_01.xml
05475156_report_189_01.xml_.p7s

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!