Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “Рапід”
2. Код за ЄДРПОУ: 05475156
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-20-97, (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса: mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://rapid.com.ua/pro-vynyknennya-osoblyvoi-informatsii-po-posadovym-osobam.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797, виданий 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Мiтченко Марiї Iванiвни (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050, виданий 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Василенко Тетяни Петрiвни (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465,виданий 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 0.012
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,012%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338, виданий 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Олiйника Валерiя Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415, виданий 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович МЕ 329677,виданий 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва 0.016
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства – Дятел Григорiй Васильович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,016%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович СН 776626,виданий 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Перкуна Володимира Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Трухан Петро Iванович СО 531425,виданий 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 11.04.2014 року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Трухан Петро Iванович (паспорт СО 531425 виданий 23.01.2003 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 
11.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797, виданий 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано головою Наглядової ради Товариства – Мiтченко Марiю Iванiвну (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – голова Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – голова Ради Товариства.
 
11.04.2014 обрано член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050, виданий 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Наглядової ради Товариства – Василенко Тетяну Петрiвну (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, начальник вiддiлу кадрiв Товариства з початку 2009 року по 18.04.2011 року.
 
11.04.2014 обрано член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465,виданий 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 0.012
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Наглядової ради Товариства – Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 вiд 05.10.1999р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,012%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства.
 
11.04.2014 обрано член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338, виданий 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Наглядової ради Товариства – Олiйник Валерiй Анатолiйович (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства.
 
11.04.2014 обрано член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415, виданий 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Наглядової ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства.
 
11.04.2014 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович МЕ 329677,виданий 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва 0.016
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
обрано головою Ревiзiйної комiсiї Товариства – Дятел Григорiй Васильович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,016%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2009 року по 11.04.2014 – голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.
 
11.04.2014 обрано член Ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович СН 776626,виданий 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства – Перкуна Володимира Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2009 року по 11.04.2014 року – член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
 
11.04.2014 обрано член Ревiзiйної комiсiї Трухан Петро Iванович СО 531425,виданий 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва 0.010
Зміст інформації:
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства – Трухана Петра Iвановича (паспорт СО 531425 виданий 23.01.2003 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Ревiзiйної комiсiї Товариства,з початку 2009 року по 18.04.2011 року ‐ iнженер Товариства.
 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади _________
(підпис)
Гриненко В.І.
(ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор М.П. 14.04.2014
(дата)

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!