National automobile carrier 

Повідомлення про порядок виплати дивідендів за підсумками 2020 року за простими іменними акціями

Message

про порядок виплати дивідендів за підсумками 2020 року за простими іменними акціями

Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РАПІД «РАПІД»

(код за ЄДРПОУ: 05475156,

місцезнаходження: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7)

 

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за простими іменними акціями  ПАТ «КВК «РАПІД» за результатами роботи Товариства у 2020 році.

07 червня 2021 року на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» прийнято рішення про затвердження «Розподілу прибутку товариства» за підсумками 2020 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Протокол №9 вiд 07.06.2021 року). На підставі викладеного, 07  червня 2021 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «КВК «Рапід» розглянуто питання щодо виплати дивідендів (Протокол № 127 від 07.06.2021 року) та вирішено наступне:

  1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25.06.2021 року.
  2.  Встановити строк виплати дивідендів акціонерам з 05.07.2021 року по 07.12.2021 року.
  3. Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет: http://rapid.com.ua.
  4. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
  5. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Виплата  дивідендів  акціонерам здійснюється шляхом виплати готівки через касу Товариства. Для отримання дивідендів акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів), які мають право отримання дивідендів згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.06.2021 року, необхідно з’явитись у строк з 05.07.2021 року по 07.12.2021 року за адресою Товариства: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім. 411), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Телефон для довідок: (044) 566-20-97, контактна особа: Васильєва Світлана Андріївна.
  6. Суми податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при  виплаті  дивідендів,  сплачуються  за  рахунок  Товариства.


Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

 

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!