National automobile carrier 

Повідомлення про підсумки голосування та прийняті рішення на Загальних зборах акціонерів 2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування та прийняті рішення нарічних Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 26 березня 2012 року (Протокол № 1 від 26.03.2012 року)

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 26 березня 2012 року з 09.00 години до 10.20 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 26 березня 2012 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.
Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік та основних напрямків діяльності на 2012 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2011 року.
Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 березня 2012 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
1- По першому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на  Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
Обрати:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І..
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П..
2- По другому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 5-х осіб  та затвердити її у складі :
акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера Туровського П.Б., Тишик М.С. – член Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера Перкуна В.Я. , Цивун В.В. – член Лічильної комісії;
за довіреністю акціонера  Олійника В.А. , Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
–   за довіреністю акціонера Макаренка В.О. , Чайкун Л.Г. – член Лічильної комісії.
 
3- По третьому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
доповіді – до 15 хвилин;
виступи – до 5хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.
По всім питанням Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.
 
4- По четвертому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42913 голосів акціонерів, що складає 99,856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 62 голоси акціонерів, що складає 0,144 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.( Додаток № 3 )
 
 
5- По п’ятому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.(Додаток № 4)
 
6- По шостому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (Додаток № 5 ).
 
7- По сьомому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42975 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік     (Додатки: № 6, № 7, № 8,
 № 9,№10.).
 
8- По восьмому питанню порядку денного:
При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  42866 голосів акціонерів, що складає 99,746 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 109 голосів акціонерів, що складає 0,254 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2011р.( Додаток № 11).
Голова річних Загальних зборів    акціонерів                     Мітченко М.І.          
Секретар річних Загальних зборів акціонерів                    Василенко Т.П.
Генеральний директор ПАТ «КВК «Рапід»                         Гриненко В.І.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!