National automobile carrier 

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «КВК «Рапід» від 17.04.2018р

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «КВК «Рапід» від 17.04.2018р

Завантажити всі протоколи Загальних Зборів одним файлом у форматі .pdf

Протокол про підсумки голосування № 1

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного №1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю).

1.2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю).

1.2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки голосування № 2

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

 

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

 

Литвиненко Г. М.

 

 

 

 

Протокол про підсумки голосування № 3

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 3: Про затвердження порядку   проведення річних Загальних зборів Товариства.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з 1-10, 12, 14 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 11, 13 Порядку денного проводиться  в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для  кумулятивного голосування. По питанням 1-10, 12, 14 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

По питанням 11, 13 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства  вважаються обраними, а орган Товариства  вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з 1-10, 12, 14 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 11, 13 Порядку денного проводиться  в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для  кумулятивного голосування. По питанням 1-10, 12, 14 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

По питанням 11, 13 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства  вважаються обраними, а орган Товариства  вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

 

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 4

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 4: Про затвердження звіту дирекції про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2018 рік.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік (додається).

4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік (додається).

4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки голосування № 5

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 5.Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2017 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2017 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

 

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 6

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 6: Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2017 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2017 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2017 рік задовільною.

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

 

 

Протокол про підсумки голосування № 7

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 7Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 8

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 8Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 9

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 9. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2017 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2017 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2017 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки голосування № 10

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на голосування: 10. Про припинення повноважень Генерального директора.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Відповідно до ч.1 ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання виконавчого органу, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Враховуючи, що статутом Товариства припинення повноважень віднесено до компетенції Загальних зборів, поставлено на розгляд Загальних зборів питання про припинення повноважень Генерального директора Товариства – Гриненка Володимира Івановича.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Відповідно до ч.1 ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання виконавчого органу, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Враховуючи, що статутом Товариства припинення повноважень віднесено до компетенції Загальних зборів, Загальними зборами прийнято рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства – Гриненка Володимира Івановича.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки

кумулятивного голосування № 11

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на голосування: 11.Про обрання генерального директора.

Проект рішення: Відповідно до ч.1 ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Враховуючи, що статутом Товариства обрання виконавчого органу віднесено до компетенції Загальних зборів, поставлено на розгляд Загальних зборів питання обрати Генеральним директором Товариства – Гриненка Володимира Івановича.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду Генерального директора  – Гриненком Володимиром Івановичем:

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами кумулятивного голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Відповідно до ч.1 ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Враховуючи, що статутом Товариства обрання виконавчого органу віднесено до компетенції Загальних зборів, Загальними зборами прийнято рішення обрати Генеральним директором Товариства – Гриненка Володимира Івановича.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки голосування № 12

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

 

Питання, винесене на голосування: 12. Про припинення повноважень членів  та голови Наглядової ради.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: припинити повноваження членів  та голови Наглядової ради Товариства у складі:

Мітченко М.І.-Голови Наглядової ради Товариства;

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членів  Наглядової ради Товариства.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів  та голови Наглядової ради Товариства у складі:

Мітченко М.І.-Голови Наглядової ради Товариства;

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членів  Наглядової ради Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки

кумулятивного голосування № 13

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

З  19 акціонерів , які зареєструвалися  для участі у  Загальних зборах , 13 акціонерів є власниками  43093 голосуючих акцій Товариства, що становить 99,86  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на кумулятивне голосування: 13.Про обрання членів та голови Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб:  Мітченко М.І.-Головою Наглядової ради Товариства;

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членами      Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду Голови наглядової ради Мiтченко Марiєю Iванiвною :

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради Василенко Тетяною Петрiвною:

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради Манащенком Олексiєм Кириловичем:

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради Олiйником Валерiєм Анатолiйовичем:

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради Яковенком Анатолiєм Петровичем:

Голосували:

“За”-  43093 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного.

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , що складає 0 кумулятивних голосів акціонерів.

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами кумулятивного голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрали Наглядову раду в кількості 5 осіб:  Мітченко М.І.-Головою Наглядової ради Товариства;

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членами      Наглядової ради Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

Протокол про підсумки голосування № 14

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 7 від  17.04.2018р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:17 квітня 2017 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 14Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!