National automobile carrier 

Информация о количестве голосующих акций 2018

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство розміщує наступну інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

На дату складання переліку акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «Київська Виробнича Компанія «Рапід», які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, що будуть проведені 17.04.2018 року, наданого ПАТ «НДУ» станом на 11.04.2018 року, загальна кількість акцій товариства –50000 штук простих іменних акцій, голосуючих – 43152 штук простих іменних акцій. Привілейовані акції відсутні.

Генеральний директор ПАТ«КВК «Рапід» Гриненко В.І.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!