National automobile carrier 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05475156

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 7

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 566-20-97
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mitchenko@rapid.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: _____________________________

1.8. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі – Товариство) прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», про зміну найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» на Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід», в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Генерального директора Товариства, Голови та членів Ради Товариства, Голови та членів ревізійної комісії. Крім того, 18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про обрання та призначення на посаду Генерального директора Товариства, Голови та членів Наглядової ради Товариства, Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено  або звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках % )
1 2 3 4 5 6
18.04.2011 звільнено Генеральний директор Hrynenko Volodymyr Ivanovych Паспорт СО 628586 вид. 27.03.2001р. Печерським РУГУ МВС України м.Києва 84,37
18.04.2011 звільнено Голова Ради акціонерів Товариства Бєлан Анатолій Іванович Паспорт СН 138631 вид. 02.07.1996р. Харківським РУГУ МВС України м. Києва 0,02
18.04.2011 звільнено Член Ради Товариства Прокопенко Василь Микитович Паспорт СН 940162 вид. 01.10.1998р. Ленінградським РУГУ МВС України м. Києва 0,01
18.04.2011 звільнено Член Ради Товариства Олійник Валерій Анатолійович Паспорт СН 414338 вид. 11.03.1997р. Шевченківським РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 звільнено Член Ради Товариства Манащенко Олексій Кирилович Паспорт СМ 172465 вид. 05.10.1999р. Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 0,01
18.04.2011 звільнено Член Ради Товариства Яковенко Анатолій Петрович Паспорт СН 897415 вид. 08.09.1998р. Дарницьким РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 звільнено Голова Ревізійної комісії Дятел Григорій Васильович Паспорт МЕ 329677 вид. 25.09.2003р. Деснянським РУГУ МВС України м.Києва 0,02
18.04.2011 звільнено Член Ревізійної комісії Коркач Анатолій Миколайович Паспорт СН 985400 вид. 22.12.1996р. Харківським РУГУ МВС України м.Києва 0,13
18.04.2011 звільнено Член Ревізійної комісії Макаренко Володимир Олександрович Паспорт СН 448525 вид. 21.03.1997р. Дарницьким РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 звільнено Член Ревізійної комісії Перкун Володимир Якович Паспорт СН 776626 вид. 09.04.1998р. Ватутінським РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 звільнено Член Ревізійної комісії Цибенко Олександр Антонович Паспорт СО 182799 вид. 17.06.1999р. Дарницьким РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 призначено Генеральний директор Hrynenko Volodymyr Ivanovych Паспорт СО 628586 вид. 27.03.2001р. Печерським РУГУ МВС України м.Києва 84,37
18.04.2011 призначено Голова Наглядової ради Мітченко Марія Іванівна Паспорт СН 780797 вид. 10.02.1998р. Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 0,01
18.04.2011 призначено Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрівна Паспорт СН 243050 вид. 05.07.1996р. Дарницьким РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 призначено Член Наглядової ради Манащенко Олексій Кирилович Паспорт СМ 172465 вид. 05.10.1999р. Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 0,01
18.04.2011 призначено Член Наглядової ради Олійник Валерій Анатолійович Паспорт СН 414338 вид. 11.03.1997р. Шевченківським РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 призначено Член Наглядової ради Яковенко Анатолій Петрович Паспорт СН 897415 вид. 08.09.1998р. Дарницьким РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 призначено Голова ревізійної комісії Дятел Григорій Васильович Паспорт МЕ 329677 вид. 25.09.2003р. Деснянським РУГУ МВС України м.Києва 0,02
18.04.2011 призначено Член Ревізійної комісії Перкун Володимир Якович Паспорт СН 776626 вид. 09.04.1998р. Ватутінським РУГУ МВС України м.Києва 0,01
18.04.2011 призначено Член Ревізійної комісії Трухан Петро Іванович Паспорт СО 531425 вид. 23.01.2003р. Ватутінським РУГУ МВС України м.Києва 0,01

 Зміст інформації:

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб, інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, інша додаткова інформація.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Генерального директора Товариства – Гриненка Володимира Івановича. Строк перебування на посаді – з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Генерального директора Товариства строком на 7 років – Гриненка Володимира Івановича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Генеральний директор Товариства з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови Ради Товариства – Бєлана Анатолія Івановича. Строк перебування на посаді – з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ради Товариства – Прокопенка Василя Микитолвича. Строк перебування на посаді – з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ради Товариства – Олійника Валерія Анатолійовича. Строк перебування на посаді – з 09.04.2004року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ради Товариства – Манащенка Олексія Кириловича. Строк перебування на посаді – з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ради Товариства – Яковенка Анатолія Петровича Строк перебування на посаді – з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Мітченко Марію Іванівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала протягом своєї діяльності – Начальник структурного підрозділу Товариства з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Василенко Тетяну Петрівну . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – начальника відділу кадрів Товариства з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Манащенко Оексія Кириловича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – електро-газазварник Товариства з 10.08.1976 року по 23.04.2008 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Олійника Валерія Анатолійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – водія з 30.03.2009 року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Яковенко Анатолія Петровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності –Старшого механіка з 30.05.1973 року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови Ревізійної комісії Товариства – Дятла Григорія Васильовича. Строк перебування на посаді Начальника відділу термінал-комплексу – з 06.10.1981 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ревізійної комісії Товариства – Коркача Анатолія Миколайовича Строк перебування на посаді – водія з 01.01.1959 року по 02.11.1998 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ревізійної комісії Товариства – Макаренка Володимира Олександровича. Строк перебування на посаді – водія з 22.03.1993 року по 12.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ревізійної комісії Товариства – Перкуна Володимира Яковича Строк перебування на посаді водія – з 24.07.1984 року по 18.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, в зв’язку з чим прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Члена Ревізійної комісії Товариства – Цибенка Олександра Антоновича Строк перебування на посаді мийника автомашин – з 23.10.1981року по 26.06.2006 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки – Дятла Григорія Васильовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Начальника відділу термінал-комплексу з 06.10.1981року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки – Перкуна Володимира Яковичя. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності – водія з 24.07.1984 року по 18.04.2011 року.

18 квітня 2011 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки – Трухана Петра Івановича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом своєї діяльності інженера – з 15.07.1996 року по 14.08.2007 року.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор

ЗАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

______________
(підпис) 
Гриненко В.І.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!