Національний автомобільний перевізник 

Перелік відсутніх документів

1) 3. положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них) ( відсутня по причині відсутності у Товариства філій та представництв);

2) 4. принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу), ( відсутня по причині відсутності у Товариства принципів (кодексу) корпоративного управління товариства );

3) 8.проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( відсутня по причині відсутності у Товариства емісії цінних паперів  а значить і проспекту емісії);

4) 9.перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації ( відсутня по причині відсутності у Товариства афілійованих осіб );

5) 12.  повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів( відсутня по причині відсутності у Товариства змін в порядку денному загальних зборів);

6)  13. повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій( відсутня по причині відсутності у Товариства емісії цінних паперів  а значить і їх розміщення);

7)  14.повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення( відсутня по причині відсутності у Товариства прийнятого загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства);

8)  15.повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення(відсутня по причині відсутності у Товариства прийнятого  рішення про дематеріалізацію Ц.П.);

9)  16. звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій( відсутня по причині відсутності у Товариства управителя іпотечним покриттям та результататів перевірки іпотечного покриття);

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!