National automobile carrier 

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «КВК «Рапід» від 19.04.2019р.

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «КВК «Рапід» від 19.04.2019р.

 

Протокол про підсумки голосування № 1

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного №1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 2

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П.

 

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

 

 

 

 

Протокол про підсумки голосування № 3

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 3: Про затвердження порядку   проведення річних Загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів  Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 4

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 4: Про розгляд звіту Дирекції за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2019 рік.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 5

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 5. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А., Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 6

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 6: Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 7

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 8

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 8Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: 8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 9

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 9. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 10

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: 10. Про затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 11

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: 11. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих контрактів.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Проект рішення: 11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);

11.2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);

11.2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 12

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: 12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: В зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

В зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 13

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.

13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.

13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

 

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

Литвиненко Г. М.

 

Протокол про підсумки голосування № 14

на річних Загальних Зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

(Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)

 

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії: Васильєва С. А. та Литвиненко Г. М.

 

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

 

Питання, винесене на голосування: питання порядку денного 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

Голосували:

“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії :                                                                  Старенчук О. Я.

Члени Лічильної комісії:                                                                      Васильєва С. А.

 

Литвиненко Г. М.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!