Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61
Відсутні документи
ПЕРЕЛІК ВІДСУТНІХ ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ВІДСУТНІХ ДОКУМЕНТІВ.

1) 3. положення про кожну філію та кожне представництво товаристваразі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них) ( відсутня по причині відсутності у Товариства філій та представництв);

2) 4. принципи (кодекс) корпоративного управління товаристваразі затвердження відповідних принципів (кодексу)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу), ( відсутня по причині відсутності у Товариства принципів (кодексу) корпоративного управління товариства );

3) 8.проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( відсутня по причині відсутності у Товариства емісії цінних паперів  а значить і проспекту емісії);

4) 9.перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації ( відсутня по причині відсутності у Товариства афілійованих осіб );

5) 12.  повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів( відсутня по причині відсутності у Товариства змін в порядку денному загальних зборів);

6)  13. повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій( відсутня по причині відсутності у Товариства емісії цінних паперів  а значить і їх розміщення);

7)  14.повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення( відсутня по причині відсутності у Товариства прийнятого загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства);

8)  15.повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення(відсутня по причині відсутності у Товариства прийнятого  рішення про дематеріалізацію Ц.П.);

9)  16. звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій( відсутня по причині відсутності у Товариства управителя іпотечним покриттям та результататів перевірки іпотечного покриття);

© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.