Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61

 

 

 

 

Повідомлення

про порядок виплати дивідендів за підсумками 2017 року за простими іменними акціями

ПублiчнОГО акцiонернОГО товариствА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РАПІД «РАПІД»

(код за ЄДРПОУ: 05475156,

місцезнаходження: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7)

 

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за простими іменними акціями  ПАТ «КВК «РАПІД» за результатами роботи Товариства у 2017 році.

 

17 квітня 2018 року на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» прийнято рішення про затвердження «Розподілу прибутку товариства» за підсумками 2017 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Протокол №7 вiд 17.04.2018 року). На підставі викладеного, 17 квітня 2018 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «КВК «Рапід» розглянуто питання щодо виплати дивідендів (Протокол № 82 від 17.04.2018 року) та вирішено наступне:

  1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів07.05.2018 року.
  2.  Встановити строк виплати дивідендів акціонерам з  15.05.2018 року по 17.10.2018 року.
  3. Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет: http://rapid.com.ua.
  4. Встановити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
  5. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Виплата  дивідендів  акціонерам здійснюється шляхом виплати готівки через касу Товариства. Для отримання дивідендів акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів), які мають право отримання дивідендів згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 07.05.2018 року, необхідно з’явитись у строк з  15.05.2018 року по 17.10.2018 року за адресою Товариства: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім. 411), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Телефон для довідок: (044) 566-20-97, контактна особа: Васильєва Світлана Андріївна.
  6. Суми податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при  виплаті  дивідендів,  сплачуються  за  рахунок  Товариства.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

 

© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.